Interactieve expositieruimte | Onbewuste beleving

Afstudeeronderzoek HKU Connected Spaces 2020

> Onderzoek

Hoe wij de ruimtelijke omgeving beleven, heeft effect op hoe we ons voelen en gedragen. De basis van deze beleving wordt bepaald door onze zintuigen. Deze bestaan voor het grootste deel uit visuele informatie. Op de eerste beleving van een ruimte heeft visuele informatie veel invloed. Dit bestaat vaak uit snelle emoties en oppervlakkige reacties, maar leidt niet tot een optimale beleving. Door een ruimte bewuster waar te nemen kan er een verdiepende en completere beleving ontstaan. Dit is onze onbewuste beleving.

De gelukkige beleving van zonlicht in een ruimte.
Hoogte & Diepte werking word geaccentueerd door middel van een raster aan te brengen in de ruimte.
Focuspunten kunnen zorgen voor een bewustere beleving van de ruimte.

> Belevingszones

Door middel van lijnen zijn elementen geaccentueerd. Deze elementen kunnen invloed hebben op de beleving van de ruimte. En geven uiteindelijk een overzicht van hoe de ruimte is onderverdeeld in belevingszones.

1. Diepte werking van de vensterbank
3. Onrustige plek voor een stopcontact

Mijn afstudeerproject gaat over het zichtbaar maken van de onbewuste beleving. Door het analyseren van een ruimtelijke omgeving laat ik zien dat er – zelfs in een lege kamer – meer te beleven is. Ik leg mijn focus op universele details en met behulp van schaduwwerking laat ik de kijker op unieke wijze een ruimte optimaal beleven.

Bekijk hieronder de filmpjes van de belevingszones die te ervaren zijn in de ruimte.

Ruimte gecreëerd met organische vormen, voelt vertrouwd en sluit meer aan op ons menselijk lichaam.
2. Ingebouwde boekenkast zorgt voor focus

> Beleving verhaal

Bekijk het filmpje hier

‘ De ruimtelijke omgeving: een lust voor onze zintuigen.’

Welke beleving krijgt u bij bekijken van onderstaande beelden?

Bekijk het filmpje hier
Belevingszones

Gele zone

Warmte, energie, vertrouwd, verdieping, geborgenheid, verbinding, prikkelen, veiligheid

Blauwe zone

concentratie, focus, overzicht, nadenken, symmetrie

Rode zone

onrust, spanning, stress, gevaar, afstand

Benieuwd hoe ik dit verwerkt heb in een presentatie? Ga hieronder naar de interactieve expositieruimte en beleeft het zelf!


©Beeldend Verbinder