Posterontwerp Visueel toegankelijkheid | Bartiméus

Voor de afdeling huisvestiging van het Bartiméus heb ik een poster ontworpen in het thema Visuele toegankelijkheid in gebouwen en woningen.

Wegens vertrouwelijke informatie is er tekstuele informatie weggelaten.

> Ontwerpvraag

Hoe kun je een praatplaat/poster ontwerpen waarop de belangrijkste aandachtspunten omtrent het onderwerp: ‘visueel toegankelijkheid van gebouwen en woningen’ visueel zijn weergegeven?

> Doel van de poster

1. Inzichtelijk maken van de belangrijkste aandachtspunten omtrent Visuele toegankelijkheid;

2. Laten zien wat afdeling huisvesting binnen Bartiméus doet

Icoon Daglicht
Icoon Prikkels
Schetsen van pictogrammen
Overview schets

©Beeldend Verbinder